Forenklinger i aksjeloven er høyst nødvendig

Aksjeloven er for omfattende, omstendelig og formalistisk for de små og mellomstore aksjeselskapene. Det er derfor gledelig at Regjeringen nå ser behovet for et enklere regelverk for de aller minste virksomhetene, sier adm.dir. Sandra Riise i NARF.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

(Pressemelding fra NARF 02.07.2010.) 

Det er Justisdepartementets beslutning om å utrede spørsmålet om forenklinger av aksjeloven som gleder adm. dir. Sandra Riise. NARF har over flere år jobbet for å forenkle aksjeloven. For de aller minste aksjeselskapene er mange av aksjelovens regler for omfattende eller ikke aktuelle. Det gjelder særlig for regler i tilknytning til stiftelse av aksjeselskap, generalforsamlingen, styret, fusjoner og fisjoner, kapitalendinger og ikke minst hva gjelder krav til aksjekapital og innbetaling av aksjeinnskudd, sier Riise.

Adv. Gudmund Knudsen er den som på oppdrag fra Justisdepartementet har blitt bedt om å utrede hvorvidt aksjeloven er godt nok tilpasset behovene for de små og mellomstore aksjeselskapene. Se mandat her.

- At NARF er nevnt blant de bransje- og næringsorganisasjoner som Knudsen er særskilt bedt om å se hen til når utredningen skal skrives viser at vårt arbeid nytter. Vi ønsker adv. Knudsen lykke til med arbeidet og stiller oss positive til å bidra med flere forenklingsinnspill, fremholder Riise.

Kontaktperson: Adm. dir. Sandra Riise som treffes på mobilnr. 90839494