Foreslår å utsette fristen for generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier til 31. august

Regjeringen foreslår for Stortinget en midlertidig lov som forlenger muligheten til å avholde årsmøter og generalforsamlinger digitalt, og utsetter fristen for å avholde møtene til 31. august.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Dermed blir det opp til borettslagene og sameiene selv å avgjøre om de vil avholde møtene digitalt eller ha fysisk oppmøte.

Utbruddet av covid-19 har denne våren gjort det vanskelig å overholde lovbestemte krav om fysisk oppmøte på generalforsamling og årsmøte uten at man samtidig bryter smittevernreglene. Den lovbestemte fristen for å avholde årsmøte og generalforsamling er innen utgangen av juni. En midlertidig forskrift åpnet for digitale møter, men denne opphørte 27. mai.

Regjeringen legger også frem et forslag om å utsette fristen for fastsettelse av regnskapet til 31. august. Hvis Stortinget raskt vedtar de to lovforslagene, vil borettslag og sameier kunne ta en avgjørelse om utsettelse før sommeren.

Regjeringen vil også vurdere å gjennomføre permanente endringer i lovverket som åpner for digitale møter, og vil eventuelt komme tilbake med forslag om dette til høsten.