Foreslår at andre enn banker kan etablere seg i betalingsmarkedet

Såkalte tredjepartsaktører skal kunne utføre betalinger på vegne av kunden og få tilgang til kundens kontoinformasjon hos bankene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Prop. 110 L (2017–2018) inneholder forslag til endringer i finansforetaksloven mv. Proposisjonen inneholder blant annet forslag til bestemmelser som regulerer nye aktører som skal kunne tilby betalingstjenester, kalt tredjepartsaktører. De nye aktørene kan, om kunden ønsker det, utføre betalinger på vegne av kunden og få tilgang til kundens kontoinformasjon hos bankene.

Finansdepartementet skriver følgende om forslaget i sin nyhetsartikkel:

"Lovforslaget åpner for at nye aktører kan utføre betalinger. Dette vil særlig kunne være aktuelt ved betalinger på nett, og vil kunne redusere behovet for kredittkortbetalinger på nett.

Direktivet åpner også for at kunden kan be en tilbyder om å samle kundens kontoinformasjon i en felles oversikt for kunden på en sikker måte. Dette kan særlig være aktuelt hvis kunden har forhold til flere banker. Reglene forutsetter at tilbyderne får tilgang til kundens kontoinformasjon i banken. Lovforslaget åpner for at privatpersoner og foretak på en sikker og effektiv måte kan benytte aktører som tilbyr de nye tjenestene."