Forlengelse av lånegarantiordningen fastsatt

Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at garantiordningen for lån til bedrifter inntil videre forlenges ut året.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Dersom utviklingen skulle tilsi at ordningen bør avsluttes tidligere, vil departementet informere om det i god tid.

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av koronaviruset. Ifølge GIEK hadde bankene per 20. mai gitt ca. 2 700 lån under ordningen, hvorav 2 600 er gitt til små og mellomstore bedrifter. Samlet hadde bankene lånt ut vel 8,3 milliarder kroner under ordningen.

Finansdepartementet varslet 20. mai at ordningen skal forlenges. Etter godkjenning fra ESA, har departementet nå fastsatt i forskrift at ordningen inntil videre forlenges til 31. desember 2020.

Dersom usikkerheten om de økonomiske utsiktene reduseres, vil bankene i større grad være i stand til å ivareta levedyktige bedrifters likviditetsbehov uten statlig hjelp. Departementet vil derfor fortsette å vurdere behovet for ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi og erfaringene med bruken av ordningen.

Les endringsforskriften her