Forsinkelsesrenten settes ned til 8,50 prosent fra 1. juli 2016

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2016.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 8 prosentpoeng. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs direktiv om forsinket betaling.

Forsinkelsesrenten har i første halvår 2016 vært på 8,75 %. 

Etter lovendringen som trådte i kraft 16. mars 2013, blir det også fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader hvert halvår. Departementet har etter tilrådning fra Norges Bank fastsatt satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader omregnet i norske kroner til 370 kroner.

Les mer hos Finansdepartementet. Her finner du også en kalkulator for forsinkelsesrenten.