Fra nyttår kan du sende inn mellombalanse

Mellombalansen skal sendes til Regnskapsregisteret via Altinn, og må være godkjent før disposisjonen kan foretas.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fra 1. januar 2021 må aksjeselskap og allmennaksjeselskap sende mellombalanse når de gjør disponeringer på grunnlag av mellombalanse. For aksjeselskap som har fravalgt revisjon, trenger mellombalansen ikke å være revidert.

Godkjente mellombalanser vil bli tilgjengelig på www.brreg.no under avansert søk i Kunngjøringer. Mellombalansen kan lastes ned med noter og eventuell revisjonsmelding fra kunngjøringssiden.

Se publisert Brønnøysundregistrenes artikkel 17.12.2020.

Regnskap Norges tidligere nyhetsartikkel 30.10.2020.