Fristen for alle kreditorvarsler endret til seks uker

Fra 1. juli 2013 er fristen for alle lovbestemte kreditorvarsler endret til seks uker, uavhengig av hvor lang fristen har vært tidligere.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

NARF har fra Brønnøysundregistrene fått melding om at endringen gjelder kreditorvarsel for alle organisasjonsformer. For eksempel blir fristen for kreditorvarsel ved oppløsning av ansvarlig selskap redusert fra seks måneder til seks uker, mens for aksjeselskap blir fristen ved nedsettelse av aksjekapital, fusjon, fisjon osv. redusert fra to måneder til seks uker.

Endringen av fristen gjelder bare for kreditorvarsel som blir kunngjort fra og med 1. juli. For kreditorvarsel som allerede er kunngjort vil de gamle fristene fortsatt gjelde.