Fristen for generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier utsatt til 31. august

Stortinget har vedtatt en midlertidig lov som forlenger muligheten til å avholde årsmøter og generalforsamlinger digitalt, og utsetter fristen for å avholde møtene til 31. august.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Den nye midlertidige loven gjelder boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier.

Styret kan etter den nye loven beslutte å gjennomføre generalforsamling og årsmøte uten fysisk oppmøte, herunder ved bruk av digitale møteapplikasjoner, telefon- eller videomøte eller på annen betryggende måte. Andels- og seksjonseiere kan ikke kreve å få gjennomført møtet som fysisk møte.

Protokoll fra generalforsamling og årsmøte kan signeres ved bruk av betryggende elektronisk signatur. Som signatur godtas også bilde av protokollen med underskrift.

I loven er det også tatt inn at fristen for å gjennomføre ordinær generalforsamling forlenges i 2020 til 31. august.

Du finner den midlertidige loven her