Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2020

20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Foretaksregisteret har kunngjort årets frister for når meldinger må være mottatt for å bli registrert innen utgangen av 2020.

Fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger må som hovedregel meldes i to trinn i Foretaksregisteret, først en beslutningsmelding og så en gjennomføringsmelding.

Beslutningsmeldingen, altså melding om at fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse og avvikling er besluttet, må være sendt Foretaksregisteret innen 20. oktober. Denne fristen gjelder når meldingen sendes elektronisk via Altinn.

Gjennomføringsmeldingen og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret bør være mottatt hos Foretaksregisteret innen 12. desember.

Meldinger mottatt etter 12. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Meldinger på papir

Dersom du må sende inn melding på papir, bør Foretaksregisteret ha mottatt vedtak om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 1. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger på papirskjema som mottas av Foretaksregisteret etter 30. november kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2020.