Fusjon mellom NUF og norsk AS

Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse kommet til at et engelsk selskap (Ltd) som er skattemessig hjemmehørende i Norge (NUF) kan fusjoneres skattefritt med et norsk aksjeselskap.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge og registrert her som et NUF, ønsket å fusjonere med et norsk aksjeselskap som overtakende selskap. Skattedirektoratet kom til at selskapene kunne fusjonere skattefritt etter reglene i skatteloven kapittel 11, selv om man måtte følge engelske selskapsrettslige formelle regler for oppløsning av Ltd-selskapet. Det ble forutsatt at selskapene for øvrig fulgte reglene i aksjeloven og skatteloven kapittel 11.