Gratis å melde seg inn i Frivillighetsregisteret

1. januar 2015 ble det gebyrfritt å melde seg inn i Frivillighetsregisteret. Foreninger, stiftelser og AS som driver frivillig virksomhet kan registreres i registeret.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Frem til 2015 var det et gebyr på kr 250 for å melde seg inn i Frivillighetsregisteret. Dette har falt bort med virkning fra 2015. Det må likevel betales en årsavgift på kr 135, men dette betales ikke i registreringsåret.

Om Frivillighetsregisteret
Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Ingen organisasjoner har plikt til å registrere seg i Frivillighetsregisteret, men alle organisasjoner som fyller vilkårene har rett til å la seg registrere. 

Registrering av frivillig virksomhet i Frivillighetsregisteret kan du gjøre med Samordnet registermelding i Altinn.

Frivillige organisasjoner som driver aktiviteter som ikke er fortjenestebasert, har registreringsrett. Eksempler på dette kan være

  • foreninger
  • alminnelige stiftelser som ikke deler ut midler, eller som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
  • næringsdrivende stiftelser som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
  • aksjeselskaper som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet

Alle som skal registrere seg i Frivillighetsregisteret, må være registrert i Enhetsregisteret. Registreringene kan gjøres samtidig. Aksjeselskap må i tillegg registreres i Foretaksregisteret, mens stiftelser må registreres i Stiftelsesregisteret.

Foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan

  • delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal frivillig organisasjon.
  • momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester.

Det kan også være offentlige eller private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret.