Herreløs arv skal fra 1. september 2015 gå til barn og unge

Arven skal ikke lenger gå til Staten, men til frivillige organisasjoner og deres arbeid for barn og unge

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I en pressemelding fra 21. august 2015 fra kommunal- og moderniseringsdepartementet fremkommer følgende:

"Herreløs arv skal gå til frivillige organisasjoner og deres arbeid for barn og unge.

Tidligere har arv fra dødsbo der avdøde ikke har arvinger, gått til staten.

- Regjeringen sa allerede i Sundvolden-erklæringen at vi ville endre ordningen slik at disse pengene kommer frivillige organisasjoner til gode. Det er jeg glad for at vi nå får til og at dette kan gi barn og unge bedre tilbud, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Lovendringen gjelder fra 1. september 2015. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har så langt håndtert disse sakene på vegne av staten, og departementet skal fremdeles ha enkelte oppgaver knyttet til behandling av slike dødsbo.

Det er Kulturdepartementet som skal behandle søknader fra frivillige organisasjoner om å få tildelt herreløs arv."