Innsynsløsning for kompensasjonsordningen er åpnet

En ny innsynsløsning vil gi opplysninger om bedrifter som har fått innvilget søknad om tilskudd fra kompensasjonsordningen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Innsynsløsningen ligger på Skatteetatens nettsider under adressen kompensasjonsordning.no/innsyn. Den blir oppdatert klokken 09.00 hver dag, også i helgene.

Mulig å hente ut datasett

Fra pressemeldingen fremgår det at innsynsløsningen, som vil være åpen for alle, vil gi søkemuligheter og vil ha funksjonalitet for nedlastning av data i ulike filformater (CSV og JSON). Både komplette datasett og spesifiserte uttrekk kan lastes ned, eksempelvis avgrenset gjennom bruk av næringskode eller fylke. Det må påregnes at informasjonen blir gjengitt i lokale media.

Det vil være mulig å søke på alle tilgjengelige opplysninger i det underliggende datasettet, herunder navn, organisasjonsnummer, geografisk tilhørighet, tildelt beløp, justeringsfaktor m.m. Tildelt beløp skal offentliggjøres slik det fremgår av Skatteetatens vedtak.

Støtte som tildeles gjennom kompensasjonsordningen kan for øvrig omfattes av regelverket i lov om offentlig støtte med forskrift. Det betyr at støtte tildelt gjennom kompensasjonsordningen også kan bli offentliggjort på Brønnøysundregistrenes nettsider under Register for Offentlig Støtte (ROfS).

Opplysningene som offentliggjøres

Listen over opplysninger som offentliggjøres er ganske omfattende, og gir informasjon som for noen kan oppleves som virksomhetssensitive.

Her er informasjonen som offentliggjøres:

  • Saksnummer
  • Tilskuddsmottakers navn og organisasjonsnummer,
  • Fylke
  • Næringskode
  • Tildelingsdato
  • Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden
  • Faktisk omsetning for perioden
  • Omsetning for tilsvarende periode i 2019
  • Utbetalt beløp og justeringsfaktor