Kalkulatorer til hjelp for beregning av tilskudd ifm koronapandemien

Vi har oppdatert Excel-kalkulatorene hvor du kan sjekke om søkere oppfyller kriteriene, beregne tilskudd og dokumentere utført arbeid.

Del

Beregning av kompensasjon for foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronautbruddet (sep. 2020 - feb. 2021)

Alle søknader om tilskudd for dekning av faste unngåelige kostnader skal bekreftes av regnskapsfører eller revisor. Vi har laget en kalkulator i Excel som du kan benytte til å beregne tilskuddet, dokumentere innholdet i søknaden, og gjennomføre pålagte kontrollhandlinger. 

NB! Kalkulatoren er oppdatert 11. mars, og tar høyde for at justeringsfaktor skal være 85 prosent i januar/februar, samt at uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte, ikke skal regnes som omsetning.

Last ned kalkulator inkl. kontrollhandlinger for kompensasjonsordning 2

Relevante lenker

Beregning av lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Arbeidsgivere som har tatt tilbake ansatte som ble permittert på grunn av koronapandemien kan søke om lønnstilskudd. Tilskuddet er avhengig av organisasjonsform, omsetningsreduksjon og den ansattes stillingsprosent. Vår kalkulator hjelper deg til å vurdere om virksomheten er i posisjon for å søke om tilskudd, og hvor mye de eventuelt kan forvente å få utbetalt per ansatt.

Last ned kalkulator for å beregne tilskudd ved avbrutt permittering

Relevante lenker

Beregning av kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende (ENK, DA/ANS) og frilansere

Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere mister inntekter som følge av koronautbruddet. Det er derfor opprettet en midlertidig ordning for å kompensere tapet av inntekt måned for måned. Vår kalkulator hjelper deg til å beregne hvor mye selvstendig næringsdrivende kan få i kompensasjon, sett i sammenheng med eventuell arbeidsinntekt eller ytelser de mottar fra NAV. 

Last ned kalkulator for å beregne kompensasjon for tapt inntekt

Relevante lenker