Kompensasjon faste kostnader - husk siste frist 31. oktober

Siste frist for å søke om tilskudd for månedene juni, juli og august er 31. oktober.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på kompensasjonsordning.no.

Siden kompensasjonsordningen åpnet i midten av april har vel 34.000 virksomheter fått utbetalt om lag 6,4 milliarder i tilskudd.

August var siste måned det kunne søkes kompensasjon etter denne midlertidige ordningen.