Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere - søknadsfrist for juni utsettes til 6. august

Arbeids- og velferdsdirektoratet har forståelse for at ferieavvikling gir behov for noe lenger søknadsfrist.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Den ordinære fristen for å søke kompensasjon etter kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere for juni var opprinnelig 31. juli, men utsettes nå til 6. august. 

Regnskap Norge tok opp behovet for noen ekstra dager søknadsfrist, for å avhjelpe utfordringen som oppstår som følge av ferieavvikling i regnskapsbransjen. 

Utsettelse av frist for å søke kompensasjon for juni til 6. august innebærer samtidig at det ikke blir mulig å søke kompensasjon for juli før 7. august. 

Uttrykker forståelse for behovet

I sitt svar på Regnskap Norges henvendelse skriver Arbeids- og velferdsdirektoratet dette:

"Vi har vurdert henvendelsen deres hvor dere ber om at søknadsfristen for kompensasjonsordningen for næringsdrivende og frilansere forlenges fra 31. juli til 7. august. Dette på grunn av ferieavvikling for bransjen.

Vår vurdering er at de fleste næringsdrivende og frilansere ikke har behov for bistand fra regnskapsfører for å søke om kompensasjonsytelsen. Dette gjelder særlig for de som ikke skal søke for første gang. Samtidig har vi forståelse for at ferieavvikling vil kunne gi behov for noe lenger tid for de som benytter seg av regnskapsfører.

Vi har derfor besluttet at fristen utsettes til 6. august ved midnatt (vi ønsker ikke å ha helgedag dagen etter vi åpner for søknader i ny måned).

Konsekvensen vil da være at det ikke vil være mulig å søke om kompensasjon for juli før 7. august. Siden vi utbetaler fortløpende når næringsdrivende og frilansere søker mener vi at disse dagene ikke vil skape store forsinkelser mtp når pengene faktisk mottas. 

Vi vil informere godt om denne midlertidige endringen, og ber om at Regnskap Norge også bistår oss i dette  informasjonsarbeidet."

Fortjener ferie

I vårt brev hvor vi tar opp behovet for lengre søknadsfrist, gir vi uttrykk for at vi gjerne skulle bedt om ytterligere fristutsettelse. Når vi likevel ikke ba om dette skyldes det to forhold. Det ene er at NAVs søknadsportal ikke tillater søknader i parallell for ulike perioder. Det andre er at mange som skal søke kompensasjon for juli, har behov for å få gjort dette så tidlig som mulig av likviditetsmessige hensyn. 

Den viktigste begrunnelsen for lengre frist er at regnskapsbransjen har vært og er inne i en svært arbeidskrevende periode. Dette er normalt for årstiden, men koronakrisen og bistand relatert til dette har forsterket arbeidspresset ytterligere. Vi skriver at arbeidstakerne i bransjen både trenger, fortjener og har rett på ferie.

Hele vårt brev kan du lese her

Husk å ikke blande søknadsfristene

For sikkerhets skyld, i og med at det kan være lett å blande:

Husk at det ovennevnte handler om søknadsfrist for kompensasjonsordningen som NAV forvalter for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Fristen for å søke kompensasjon etter ordningen som skatteetaten forvalter gjennom kompensasjonsordning.no for månedene mars, april og mai er utsatt til 31. juli