Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere - ordningen forlenges til 1. juli

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende til 1. juli.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere mister inntekter som følge av koronapandemien. Den midlertidige kompensasjonsordningen som NAV forvalter, hvor deler av inntektstapet kompenseres, har pt. varighet ut februar. Regjeringens forslag går ut på at ordningen videreføres ut første halvår i 2021. 

Ordningen gir 60 prosent kompensasjon for tapt inntekt sammenlignet med nivået før koronapandemien, og inntekter opp til 6 ganger grunnbeløpet årlig teller med.

Les mer om kompensasjonsordningen hos NAV.