Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere – fra 80 til 60 prosent dekning

Reduksjonen får virkning for november og desember 2020.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Endringen er gjort i midlertidig lov av 12. juni 2020 nr. 62 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet sin inntekt som følge av utbrudd av covid-19.

For november og desember gis det altså kompensasjonsytelse på kun 60 prosent av kompensasjonsgrunnlaget, begrenset oppad til 6 G.

Loven oppheves for øvrig 1. januar 2021.