Kompensasjonsordning 1 og 2 – endring i kravet til kontrollhandling

Én av kontrollhandlingene er forenklet. Endringen gjelder tilfeller hvor søkeren benytter muligheten til å bruke forbedret resultat i januar/februar 2020 som alternativ til ORFS.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Tilskudd etter kompensasjonsordningen skal begrenses av tidligere underskudd, noe som følger av kompensasjonsforskriftenes § 3-1 etter begge ordninger, jf. femte ledd for kompensasjonsordning 1 og fjerde ledd for kompensasjonsordning 2.

I kontrollhandlingene som gjelder kostnader i perioden, var det ikke tatt inn en begrensning på antallet kostnadstransaksjoner som skulle sjekkes. Vi tok opp dette med Skattedirektoratet, som kom til at kontrollhandlingene også på dette området måtte kunne følge opplegget som gjelder for de øvrige kontrollhandlingene.

Den gamle teksten var slik:

Kontrollhandlinger for kostnadene i perioden

Ta de 10 kostnadskontoene med størst saldo, samt et tilfeldig utvalg av 3 kontoer der saldoen per januar og februar 2020 utgjør mer enn kr 10 000 og kontroller at det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at kostnaden er gyldig og eventuelt følger av avtale.

Den nye teksten er slik (hvor endringen er uthevet):

Kontrollhandlinger for kostnadene i perioden

Ta de 10 kostnadskontoene med størst saldo, samt et tilfeldig utvalg av 3 kontoer der saldoen per januar og februar 2020 utgjør mer enn kr 10 000. Ta et tilfeldig utvalg underlagsdokumentasjon (kostnadsbilag, avtaler o.l.) per konto, som totalt utgjør 20 % av kostnadene per konto (minimum 3 og maksimum 10) og kontroller at det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at kostnaden er gyldig og eventuelt følger av avtale.


Vår beregningsmodell til kompensasjonsordning 2, hvor kontrollhandlingene er inkludert, ble endret 3. februar.

Hjelpeskjemaet for kontrollhandlinger som vi har lagt ut for kompensasjonsordning 1 ble endret 17. februar.