Kompensasjonsordning 2 - forlenger ordningen ut april

Opposisjonen uttaler at de vil forlenge ordningen ytterligere.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er i en pressemelding 6. januar Regjeringen sier de vil forlenge kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall med to måneder, dvs. ut april. Støttenivået blir på 80 prosent, det samme som i januar og februar.

I pressemeldingen sies det ikke noe om hva som skal være sammenligningsperiode, f eks tilsvarende periode i 2019, et snitt av 2019 eller januar/februar 2020. Vi har spilt inn at det bør legges opp til alternative løsninger, for å sikre at flest mulig får et så godt sammenligningsgrunnlag som mulig. 

En videreføring av ordningen må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft.

Les mer om kompensasjonsordningen på vår supportside om ordningen