Kompensasjonsordning 2 - tapt varelager

Regjeringen går inn for at tap av varelager som skyldes pålegg om skjenkestopp eller stenging kompenseres gjennom den ordinære kompensasjonsordningen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det vil ta noe tid før detaljene i regelverket er på plass og kan godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA). I etterkant av dette må søknadsskjemaet tilpasses og publiseres, så det vil ta noe tid før søknader om å få erstattet tapet kan sendes inn.

I en pressemelding 29. mars 2021 kom næringsdepartementet med en oppdatering i saken. Her skriver departementet at ordningen er ment som hjelp til de bedriftene som har tapt mye i perioden med de strengeste smitteverntiltakene.

Næringsmidler og blomster

Vilkårene for å få dekket tapt varelager er at det er ferskvare, i form av næringsmidler og blomster. Tapet må dessuten være begrunnet i at virksomheten ble pålagt skjenkestopp eller å stenge.

I og med at ordningen om tapt varelager inkluderes i den ordinære kompensasjonsordningen, vil det blant annet være krav om at foretaket kan vise til 30 prosent omsetningsfall.

November 2020 - april 2021

Regjeringen foreslår at kompensasjon for tapt varelager for perioden november 2020 til april 2021 søkes ved bruk av kompensasjonsordningen. 

De som allerede har søkt og fått penger gjennom kompensasjonsordningen, vil kunne sende tilleggssøknad for tapt varelager.

De som ikke har søkt ennå, men som i og med denne endringen ønsker å søke om kompensasjon, vil det bli mulig å søke frem til den nye fristen 15. juni 2021. 

Nærmere om vilkår og når det blir mulig å søke vil bli gitt både på regnskapnorge.no og kompensasjonsordningen.no