Kompensasjonsordning 2 – praktisk informasjon

Hvem kan fylle ut søknad, signere og bekrefte søknadene? Vi har samlet noen sentrale spørsmål.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Mandag 18. januar åpnet kompensasjonsordning.no for mottak av søknader om kompensasjon for foretak med stort omsetningsfall. Nedenfor har vi samlet noen praktiske spørsmål om selve søknadsprosessen, som det kan være nyttig å være klar over.

Hvis du lurer på hvilke krav som stilles til søker og betingelsene for å få kompensasjon, klikk her.

Denne artikkelen vil bli oppdatert med svar på praktiske problemstillinger knyttet til ordningen. Sist oppdatert 18. januar, hvor vi har lagt inn svar på hvordan korrigere søknad (se nederst). 

Husk også vår samleside for ordningen, hvor du både kan legge inn spørsmål du har og finne lenker til veiledning.

Kan ekstern regnskapsfører fylle ut søknaden?

Ja, ekstern regnskapsfører kan fylle ut søknad på vegne av sin kunde. Dette gjelder også når regnskapsfører skal bekrefte søknadens innhold.

Disse rollene hos regnskapsfører har utfyller-rettighet, når regnskapsforetaket er registrert som regnskapsfører for foretaket i Enhetsregisteret:

 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Regnskapsfører lønn
 • Regnskapsmedarbeider
 • Daglig leder
 • Styreleder
 • Innehaver av enkeltpersonforetak
 • Personlig deltaker i ansvarlig selskap

Hos revisjonsforetak vil rollene Ansvarlig revisor, Revisormedarbeider og Revisorrettighet ha mulighet til å fylle ut søknader.  Dette kommer i tillegg til de fire siste strekpunktene ovenfor.

Kan ekstern regnskapsfører signere søknaden?

Nei, ekstern regnskapsfører kan ikke signere søknad på vegne av kunden.

Hvem kan signere søknader?

Søknaden må signeres av en person i foretaket som er registrert som:

 • Daglig leder
 • Styreleder
 • Innehaver av enkeltpersonforetak
 • Personlig deltaker i ansvarlig selskap
 • Kontaktperson for utenlandsk foretak
 • Bestyrende reder

Varsel om at søknad er klar for signering sendes foretakets varslingsadresse registrert i Altinn. Det er i tillegg mulig å angi annen e-postadresse eller mobilnummer i søknadsskjema.

Hvem i regnskapsforetaket kan signere bekreftelsen?

Alle søknader skal bekreftes av enten ekstern regnskapsfører eller revisor.

Det er de med disse rollene som kan signere bekreftelsen:

 • Regnskapsfører med signeringsrett
 • Ansvarlig revisor
 • Daglig leder
 • Styreleder
 • Innehaver av enkeltpersonforetak
 • Personlig deltaker

Vi vurderer det slik at det er en forutsetning at den som bekrefter søknaden på vegne av regnskapsforetaket er autorisert regnskapsfører.

Dersom regnskapsforetaket ikke er registrert som regnskapsfører for søkeren i Enhetsregisteret, vil det kun være de med de fire sistnevnte rollene som får tilgang til å signere søknaden. Det er likevel et lite unntak; også regnskapsfører med Altinn-rollen «Parallellsignering» i regnskapsforetaket vil kunne bekrefte søknaden.

Hvordan får du varsel om at søknad er klar for å bli bekreftet?

Revisor/regnskapsforetaket som er gitt signeringsoppdraget vil motta en melding om signering av "Kompensasjonsordning for næringslivet" i foretakets innboks i Altinn.

Hvor finner du søknadsskjemaet etter innsending?

Dette er viktig å merke seg:

Søknaden vil ligge i søkerens arkiv i innboksen i Altinn. Når du er registrert som regnskapsfører på oppdraget finner du søknaden her.

Regnskapsfører som ikke er registrert som foretakets regnskapsfører i Enhetsregisteret, men som bare er gitt en midlertidig tilgang for signering, har i utgangspunktet ikke tilgang til foretakets arkiv i innboksen i Altinn. Dette må i så fall manuelt delegeres av søkende foretak.

Hvis du ønsker å ha en kopi av søknaden, noe vi anbefaler sterkt av hensyn til egen dokumentasjon, må du lagre utskriftsversjonen som du åpner og leser før du signerer. Etter at skjemaet er signert har du altså ikke lenger tilgang til søknaden og du må da kontakte foretaket som har søkt for å be om å få tilsendt utskriften.

Hva skjer når søknaden er sendt inn?

Når søknaden er sendt inn vil foretaket få en av tre alternative tilbakemeldinger:

 • Søknaden er innvilget
 • Søknaden er avslått
 • Søknaden er mottatt

Hvis tilbakemeldingen er at søknaden er mottatt, innebærer dette at søknaden vil bli manuelt behandlet. Da vil det nødvendigvis kunne ta noe tid før tilskuddet utbetales.

Brønnøysundregistrene har engasjert PWC og KPMG til å gjennomføre etterkontroller. Foretaket vil i så fall bli varslet særskilt i Altinn om at søknaden er sendt videre til ekstern kontroll. Vær oppmerksom på dette, i tilfelle svindelforsøk.

Husk at dersom foretaket blir bedt om ytterligere informasjon fra Brønnøysundregistrene, PWC eller KPMG i forbindelse med etterkontroll, er det svært viktig å besvare henvendelsen. I motsatt fall mister foretaket retten til å søke for etterfølgende perioder.

Hvordan korrigere innsendt søknad?

Foreløpig er det IKKE mulig å korrigere opplysninger i en innsendt søknad. Det kan også ta noe tid før dette er på plass. Etter hva vi har forstått arbeides det med å lage et eget Altinn-skjema for dette.

Vi er lovet at korrigeringer blir mulig før søknadsfristen løper ut 14. mars, men dette innebærer uansett at det vil ta tid før penger blir utbetalt. Brønnøysundregistrene skriver dette:

"Inntil videre kan du ikke endre søknaden etter at den er sendt inn til oss.

Det er derfor svært viktig at både søker og revisor eller regnskapsfører som bistår ved innsending av søknaden passer godt på for å unngå at det oppstår unødige feil i søknaden. Dette gjelder både selve tallgrunnlaget og øvrig innhold i søknaden. Pass også på at søknaden signeres av person som har rett til å signere.

Mulighet for å endre søknaden vil komme, men vi gjør oppmerksom på at hvis det er angitt feil opplysninger, vil det kunne forsinke utbetaling av tilskudd."