Kompensasjonsordning 3 - kalkulator for beregning av tilskudd og tapt varelager

Kalkulatoren er nå oppdatert med tilskuddsperioden september og oktober 2021. Excel-dokumentet inneholder også oppsett for dokumentasjon av eierstruktur, spesifikasjon av tapt varelager, beregning av driftsresultat og kontrollhandlinger. I denne artikkelen finner du i tillegg avtalemaler.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Beregning av kompensasjon for foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronautbruddet (mar. 2021 - okt. 2021)

Alle søknader om tilskudd for dekning av faste unngåelige kostnader og / eller erstatning for tapt varelager, skal bekreftes av regnskapsfører eller revisor. Vi har oppdatert kalkulatoren i Excel som du kan benytte til å beregne tilskuddet, dokumentere innholdet i søknaden, og gjennomføre pålagte kontrollhandlinger. 

I tillegg finner du oppsett for klassifisering og dokumentasjon av eierstruktur, i tråd med SMB-definisjonen til EU.

Last ned kalkulator inkl. eierstruktur og kontrollhandlinger

Relevante lenker

Avtalemaler

Nedenfor finner du avtalemaler som kan brukes på oppdrag relatert til kompensasjonsordning 2 og 3. Malene skiller på om oppdraget er for eksisterende eller nye kunder.

Oppdragsbekreftelse eksisterende kunder

For eksisterende kunder har vi lagt opp til en oppdragsbekreftelse, som vil inngå som bilag til den løpende oppdragsavtalen regnskapsforetaket har med den aktuelle kunden. Ved oversendelse av oppdragsbekreftelsen til kunden, bør det bes om at kunden bekrefter tilbake mottaket av denne og aksepterer at oppdraget igangsettes som det er beskrevet.

Mal for oppdragsbekreftelse eksisterende kunder finner du her.

Oppdragsavtale nye kunder

Dersom regnskapsforetaket påtar seg å bistå eller bekrefte i forbindelse med kompensasjonssøknad for nye kunder, må det tegnes egen avtale for det konkrete oppdraget.

Mal for oppdragsavtale nye kunder finner du her.

Husk at nye oppdrag krever kundetiltak iht. hvitvaskingsloven.

Generelt

Vi presiserer at oppdragsbekreftelsen/-avtalen er ment som en mal, der partene eventuelt tilpasser og kan gjøre de endringer de mener er dekkende for det konkrete oppdraget.