Kompensasjon faste kostnader - bekreftelse fra regnskapsfører og revisor

Skattedirektoratet har publisert veileder i hvilke kontrollhandlinger bekreftelser skal bygge på.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Du finner veiledningen her.

I arbeidet med å utvikle veilederen har det blitt lagt stor vekt på hensynet til kontroll og pålitelighet, samtidig som dette måtte veies opp mot hensynet til støttemottakers administrative byrder. Både regnskapsførere, revisorer og støttemottakere må være forberedt på at det kan være nokså arbeidskrevende å oppfylle forventningene i veiledningen.

Revisor eller autorisert regnskapsfører kan bare avgi sin bekreftelse dersom kontrollhandlingene ikke har avdekket feil.

Ved feil i søknad må det sendes ny søknad

Vi forventer også at en del søknader må korrigeres før bekreftelse kan gis. Det vi har sett i praksis er at det har vært forskjellige tolkninger på hvilke premisser søknader kan bygge på.

I tillegg kommer det stadig avklaringer på hvordan myndighetene forstår regelverket. Dette tar det tid å formidle til alle som trenger informasjonen. Dette avhjelpes nå med at det på kompensasjonsordning.no er tatt inn en egen side med avklaringer fra Skattedirektoratet.

Dersom det avdekkes feil og det dermed oppstår behov for å korrigere dette, skal det sendes inn ny søknad. 

Vi har tatt opp hvordan dette skal gjennomføres når fristen for å søke støtte løper ut 30. juni. Vi ser for oss at det kan bli nødvendig å foreta korrigering til godt utpå høsten 2021. Dette har vi foreløpig ikke fått avklaring på. 

Opplysninger som skal kontrolleres

Revisors eller autorisert regnskapsførers kontrollhandlinger skal rettes mot følgende opplysninger i søknaden:

  1. næringstype, og opplysning om det drives delt næring
  2. enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap skal opplyse om inntekt fra virksomheten er hovedinntektskilden
  3. omsetningstall for aktuelle perioder, jf. § 2-2 og § 2-3
  4. andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med virusutbruddet
  5. faste, uunngåelige kostnader som nevnt i § 3-2
  6. opplysning om virksomheten anses stengt av staten

Øvrige opplysninger i søknaden dekkes av Skatteetatens automatiserte kontroller i forbindelse med behandlingen av søknaden eller de har ikke betydning for tilskudd.

Kontrollhandlinger

I veiledningen gis det føringer på hvilke kontrollhandlinger autorisert regnskapsfører og revisor skal gjennomføre før bekreftelse kan gis. Dette er relativt konkrete tiltak, mye basert på volum og antall.

For omsetning er det verdt å merke seg at kontrollen fokuserer på:

  • salgsbilag 
  • utstedte kreditnotaer
  • korreksjoner

Hvilke kontroller som skal foretas for de respektive måneder er spesifisert.

Det er Skattedirektoratet som gir ut veiledningen, men utviklingen har foregått i dialog med Regnskap Norge og Revisorforeningen. 

Du finner veiledningen her.

Les mer om viktige endringer i forskriften 15. mai.