Kalkulator for å beregne tilskudd etter ordinær modell og sesongmodellen

Last ned vår kontantstøttekalkulator gjeldende for hele søknadsperioden

Del

Kalkulatoren er oppdatert i tråd med endringene i kompensasjonsforskriften som ble fastsatt 30. juni. Den kan benyttes til å estimere kontantstøtte for alle måneder (fra mars til og med august).

Excel-dokumentet inneholder tre ark, herunder:

  • Beregning av tilskudd etter ordinær modell
  • Beregning av tilskudd etter sesongmodellen
  • Sammenstilling av tilskudd etter de ulike modellene

Last ned kalkulator inkl. ordinær modell, sesongmodell og sammenstilling_Excel

NB! Vi tar forbehold om eventuelle feil.

Her finner du informasjon om søknadsfrister.

Merk at Skattedirektoratet har laget en egen side med offisielle avklaringer på hvordan forskriften er å forstå