Kompensasjon faste kostnader - oppdatert beregningsmodell

Kalkulator for beregning av tilskudd i april er nå klar.

Del

Beregningsmodellen er oppdatert i tråd med endringene i kompensasjonsforskriften som ble fastsatt 15. mai. Modellen kan benyttes for å estimere kontantstøtte i både mars og april. 

Last ned oppdatert beregningsmodell basert på regler fastsatt 15. mai_Excel

Merk at vi tar forbehold om eventuelle feil.

Her finner du en oppsummering av de viktigste endringene i forskriften.

Merk deg også at Skattedirektoratet har laget en egen side med offisielle avklaringer på hvordan forskriften er å forstå

 

 

 

 

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs