Kompensasjonsordningen for næringslivet - indirekte rammet av pålegg om stenging

Skal foretak som indirekte rammes av statlig pålegg om stenging, forholde seg til justeringsfaktor på 80 eller 90 prosent ved dekning av sine faste uunngåelige kostnader?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vi har fått mange spørsmål om rekkevidden på hvem som anses som stengt av staten, og som har rett på 90 prosent kompensasjon for faste uunngåelige kostnader. Dette er regulert i forskriften § 3-1 andre ledd.

Vi ser også ellers at det er mye usikkerhet rundt dette spørsmålet, og har derfor tatt opp spørsmålet med Skattedirektoratet. Derfra var svaret klart; 

Indirekte virkninger gir ikke rett til 90 prosent dekning av kostandene. 

Dette innebærer at næringsdrivende foretak som selger varer eller tjenester til foretak som er myndighetsstengt, må forholde seg til 80 prosent dekning.