Kompensasjonsordningen for næringslivet – felleskostnader og franchiseavgift

Skattedirektoratet har gitt svar på spørsmål om faste uunngåelige kostnader søkes kompensert når kostnadene inngår i felleskostnad mv.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vi har fått mange spørsmål om kostnader som betales i form av typisk felleskostnad eller franchiseavgift kan medtas i søknad om kompensasjon etter regelverket som gjelder foretak med stort omsetningsfall. Vi ba derfor Skattedirektoratet om en avklaring.

Her er svaret vi mottok 23. april:

«Av § 3-2 annet ledd fremkommer det at kostnader i den grad de kan henføres under de angitte postene i næringsoppgaven som fremkommer i bestemmelsen, vil de kunne anses som fast uunngåelig kostnad. Hvor kostnaden rent faktisk er kostnadsført er ikke avgjørende.  

Vi har når det gjelder franchiseavgift avklart at selv om denne normalt føres i post 7600, så vil den andel av avgiften som dekker f.eks. (fast) husleie kunne tas med i posten for leie og anses som fast uunngåelig kostnad.

Tilsvarende legger Skattedirektoratet til grunn at dersom felleskostnader inneholder andel av kostnader som kan henføres til de nevnte poster i næringsoppgaven, jf.  § 3-2 annet ledd, så kan den dokumenterbare andeler av kostnaden inntas som grunnlag i søknaden og anses som uunngåelig fast kostnad.

Det må kunne dokumenteres hvilke kostnader som inngår og med hvilke beløp, f.eks. en kontrakt som viser fordelingsgrunnlaget og hvordan avgiften beregnes og hva den dekker. Avtalen må være inngått før 1. mars, jf. forskriften §3-2 fjerde ledd