Kompensasjonsordningen for reiselivsnæringen utvides

Ordningen utvides med to måneder, til ut februar. Kravet til omsetningsfall senkes til 30 prosent, støtteandelen økes til 60 prosent og det øvre taket på tilskudd heves.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regjeringen varslet tidligere denne måneden at det skal etableres en kompensasjonsordning for reiselivsnæringen. Ordningen omfatter hele reiselivsnæringen, det vil si for eksempel serveringsbransjen, hoteller, alpinanlegg, fornøyelsesparker og turoperatører, i tillegg til messe- og konferansearrangører.

Nå skal ordningen justeres for å sikre at flere serveringsbedrifter blir omfattet. Dette gjøres ved å senke terskelen for å få støtte. Det opprinnelige kravet om 40 prosent fall i omsetning senkes nå til 30 prosent.

Øker støttenivået

Støttenivået i ordningen økes fra 50 til 60 prosent. Dette innebærer at ordningen dekker inntil 60 prosent av næringens faste, uunngåelige kostnader, avhengig av hvor høyt omsetningsfallet blir.

Øker grensen for maksimal utbetaling

Regjeringen foreslår også å øke grensen for maksimal utbetaling per søker. Tilskuddsbeløp opp til 20 millioner kroner per kalendermåned vil betales ut i sin helhet. Tilskuddsbeløp som overstiger 20 millioner kroner vil avkortes med 50 prosent opp til en øvre grense på 50 millioner kroner per måned.

Mer til småbedrifter

Den såkalte ventilordningen styrkes med 50 millioner kroner. Denne ordningen omfatter småbedrifter rundt reiselivsnæringen, som for eksempel turistbutikker eller de som leverer mat og bakervarer til hotellene.

Det er tidligere bevilget 100 millioner kroner for perioden 1. september – 31. desember 2020. For de to påfølgende månedene i 2021 foreslår regjeringen å øke bevilgingen med ytterligere 50 millioner kroner.

Du kan lese hele pressemeldingen fra Regjeringen her.