Kompensasjonsordning NAV - begge ektefeller i felles bedrift kan søke

Inntil videre må den av ektefellene som ikke er registrert med organisasjonsnummer søke manuelt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vi har tatt opp overfor NAV utfordringen med at den ene ektefellen i felles bedrift ikke får søkt om kompensasjon etter kontantstøtteordningen som gjelder for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Søknaden er avhengig av at den som søker er registrert med et enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret, og dermed innehar et organisasjonsnummer. 

NAV har nå sagt seg enige i at begge ektefeller i felles bedrift har rett til kompensasjon etter forskriften. Foreløpig må den av ektefellene som ikke har organisasjonsnummer søke manuelt. Vi har derfor dialog med NAV om hvordan dette kan gjennomføres på best mulig måte.

Vi håper på snarlig avklaring, og vil oppdatere denne nyheten så snart vi vet mer.