Kreditorvarsler i papiraviser avvikles

Fra 1. juli vil kreditorvarsler mv. bare bli kunngjort på brreg.no, og det blir kortere tidsfrist for kreditorvarsler.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bort med kunngjøring i avis Fra 1. juli blir bl.a. kunngjøring av kreditorvarsel i avis fjernet. Fra samme tid vil kreditorvarsel bare bli kunngjort på Brønnøysundregistrerenes hjemmesider; brreg.no.

Endringen gjelder også andre offentlige kunngjøringer knyttet til bestemmelser i aksjeloven og andre sammenslutningsrettslige lover, konkursloven, gjeldsordningsloven, foretaksregisterloven og mortifikasjonsloven. Skiftelovens regler om proklamaer er ikke omfattet.

Kortere frist Samtidig blir også fristen for alle lovbestemte kreditorvarsel endret til seks uker, uavhengig av hvor lang fristen har vært tidligere. Fristendringen gjelder kreditorvarsel for alle organisasjonsformer. For eksempel blir fristen for kreditorvarsel ved oppløsning av ansvarlig selskap redusert fra seks måneder til seks uker, mens for aksjeselskap blir fristen ved nedsettelse av aksjekapital redusert fra to måneder til seks uker. Endringen av fristen gjelder bare for kreditorvarsel som blir kunngjort fra og med 1. juli. For kreditorvarsel som allerede er kunngjort vil de gamle fristene fortsatt gjelde.

***