Næringslivets adgang til å bruke digitale møter forlenges til 1. juni 2021

Myndighetene forlenger virketiden for midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Den midlertidige loven om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen trådte i kraft 26. mai 2020. Loven gir unntak fra de ordinære kravene til fysisk møte i aksjeloven, allmennaksjeloven, samvirkeloven, selskapsloven, stiftelsesloven og statsforetaksloven. Loven ble ved vedtagelsen gitt en virketid frem til 1. november 2020, men ettersom pandemien fortsatt er fullt pågående vil lovens levetid forlenges frem til 1. juni 2021. Møter det er innkalt til før 1. juni 2021 vil kunne avholdes etter bestemmelsene i loven.

Nærings- og fiskeridepartementet orienterte om lovens forlengelse i en pressemelding 8. oktober 2020. Ifølge departementet har erfaringen med den midlertidige loven så langt vist at unntaksreglene var avgjørende for avviklingen av møter gjennom sommeren 2020. Uten de midlertidige reglene ville ikke foretakene ha kunnet gjennomføre møter uten å bryte de pålagte restriksjonene.

Lovendringen ble sanksjonert og trådte i kraft 30. oktober 2020.

Selskap mv. og eiere som ønsker å avholde fysiske møter må huske å følge de til enhver tid gjeldende anbefalingene fra myndighetene på helsenorge.no og fhi.no.