Ny forskrift - Unntak fra kravet til redegjørelse om aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger

Fra 15. november 2013 er det ikke lenger et absolutt krav om å utarbeide redegjørelse om aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Unntakene gjelder ved stiftelse og kapitalforhøyelse i AS og ASA. Videre gjelder unntakene kun for:

  • omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter og
  • eiendeler der verdien fremgår av et revidert årsregnskap.

Forslaget innebærer at det kan gjøres unntak fra plikten til å utarbeide redegjørelse ved tingsinnskudd når innskuddet består av enten noterte verdipapirer eller gjenstander som overføres med regnskapsmessig kontinuitet. Samtidig som kravet til redegjørelse reduseres, innføres det i stedet en plikt til at styret må utarbeide en erklæring om innskuddet, som inneholder mye av det samme som kravene til redegjørelse. Forskjellen består i at erklæringen ikke behøver å bekreftes av revisor, samtidig som kravene til innhold/begrunnelse er noe enklere.

Se forskriften