Ny lov om meldeplikt ved bedriftsnedleggelse

Omstillingsloven trer i kraft 1. juli. Loven pålegger bedriftseiere plikt til å rapportere til fylkeskommunen planer om nedleggelse av bedrift.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Rapporteringsplikten gjelder for virksomheter hvor det har arbeidet minst 30 ansatte de siste 12 månedene eller hvor det er planer om å si opp minst 90 % av de ansatte i en slik bedrift. Loven gjelder ikke ved flyttting av bedrift innenfor samme fylkeskommune.

Formålet med den nye loven er å etablere en ordning som kan gjøre det mulig for myndighetene å sette i verk tiltak som kan bidra til at levedyktige bedrifter ikke unødig legges ned.

Loven legger opp til at det ved planlegging av nedleggelse skal innkalles til drøftinger mellom bedrift, det offentlige, ansatte og mulige investorer. Drøftingene er tenkt å fungere som en møteplass hvor det skal vurderes om det er mulig med videre drift, alternativ drift, ev. med nye eiere, eller andre omstillingstiltak. Bedriften, offentlig myndighet både lokalt og regionalt og de ansatte skal få anledning til å delta og engasjere seg for å finne alternative løsninger.

Loven innebærer ingen endring i den grunnleggende og etablerte rollefordelingen, der det er bedriftseiers ansvar å treffe de endelige beslutninger knyttet til drift og eventuell nedlegging. Beslutning om nedleggelse kan etter omstillingsloven som hovedregel ikke treffes før 30 dager etter at fylkeskommunen har fått melding om nedleggingsplanene.

Brudd på meldeplikten kan sanksjoneres med illeggelse av gebyrer.

Les mer om den nye loven her: