Nye regler for selskap med begrenset ansvar (BA)

1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. Det innebar blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag og liknende ble pålagt en plikt til å tilpasse seg den nye loven. Disse foretakene fikk en overgangsperiode på fem år, som løper ut 2012.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Mange har allerede meldt overgang til organisasjonsformen samvirkeforetak (SA), men det er fortsatt flere tusen som må tilpasse seg samvirkeloven.

Foretaksregisteret har tatt utgangspunkt i at de aller fleste foretak registrert som selskap med begrenset ansvar (BA) faller inn under samvirkelovens overgangsregler. Foretaksregisteret vil derfor sende ut et brev til disse foretakene med informasjon om den nye samvirkeloven, hva den har å si for foretaket, og hva de plikter å gjøre. Kopi av dette brevet følger som vedlegg.

Foretaksregisteret regner med at dette vil berøre mange av regnskapsførernes kunder, da mange av de foretakene som dette berører vil ha behov for ekstra veiledning i overgangen fra BA til SA. Foretaksregisteret og Enhetsregisteret vil selvfølgelig også kunne bidra med hjelp, men på grunn av mengden med foretak som dette påvirker, håper de at også regnskapsførerne kan være med på å gjøre overgangen til samvirkeforetak best mulig for alle involverte.

Vedlegg:

brev fra Foretaksregisteret informasjon om melding om endring og krav til dokumentasjon

KILDE: Foretaksregisteret