Regnskapsførers bekreftelse av kapitalinnskudd må skje via registrert regnskapsforetak

Foretaksregisteret har vurdert egen praksis, men kommet til at det ikke gjøres endringer.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Aksjekapital som utelukkende kan gjøres opp i penger, altså kontantinnskudd, kan foruten revisor bekreftes av finansforetak, advokat eller autorisert regnskapsfører. Dette følger av aksjeloven § 2-18 annet ledd

Gjeldende praksis videreføres

Foretaksregisteret har praktisert dette slik at det kun er registrerte foretak som kan avgi slike bekreftelser. I og med formuleringen i lovteksten, har Foretaksregisteret vurdert om egen praksis skal videreføres eller endres slik at også privatpersoner som er enten revisor, advokat eller autorisert regnskapsfører bør ha anledning til å avgi slike bekreftelser. 

Formålet med bekreftelse av kapitalinnskudd er å få bekreftet innbetalingen fra en nøytral, fagkyndig tredjeperson. Etter å ha innhentet synspunkter fra relevante interesseorganisasjoner og tilsyn, har Brønnøysundregistrene landet på at gjeldende praksis videreføres. 

Foretakene må selv ta ansvar for at kvalifisert person bekrefter

Regnskaps- og revisjonsforetak må for øvrig selv ta ansvar for at den som bekrefter kapitalinnskuddet er autorisert regnskapsfører eller ansvarlig revisor.

Du finner Brønnøysundregistrenes orientering til interesseorganisasjonene mv her.