Revidert statsbudsjett: Selvstendig næringsdrivende får bedre sykepengeordning

Sykepengesatsen økes fra 75 % av sykepengegrunnlaget til 80 %.

Del

Endringen skal gjelde fra 1. oktober i år. 

Regnskap Norge har i flere år arbeidet for bedre sykepengevilkår for selvstendig næringsdrivende, og det er positivt å se at det igjen gjøres endringer på området. I 2017 var satsen 65 %.

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs