Kompensasjon faste kostnader - søknadsfrist for mars, april og mai utsettes til 31. juli

For juni, juli og august er søknadsfristen 30. september 2020.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge og Revisorforeningen tok før helgen i fellesskap opp at fristen for alle søknadsmåneder bør settes til 30. september, og tok samtidig opp behovet for å korrigere i portalen også etter søknadsfristen. 

Svaret fra Finansdepartementet kom via en pressemelding 23. juni, hvor fristen for mars, april og mai altså forlenges med én måned til 31. juli 2020. 

I tillegg får vi bekreftet at portalen vil være åpen for endringer/rettinger for allerede innsendte søknader for mars, april og mai også etter 31. juli, men ikke for nye søknader som gjelder disse månedene.

I pressemeldingen fremgår det at endringen vil bli fastsatt i forskrift så snart som mulig.

Les mer om forvirringen som oppstod om søknadsfristen her. Her finner du også omtale av hvilket regelverk sesongbedrifter kan søke etter.

Juni og juli behandles samlet i august

I en annen pressemelding fra 23. juni skriver skatteetaten at søknader om tilskudd for juni og juli fra kompensasjonsordningen vil bli behandlet samlet tidlig i august. Dette skyldes redusert kapasitet i juli. Det blir med andre ord ikke mulig å søke for disse to månedene før i august.

Når en ser hen til at kompensasjonsordningens formål er å bidra til bedret likviditet for bedriftene slik at levedyktige virksomheter overlever, er det grunn til å stille spørsmål ved om ferietid er en god nok begrunnelse.

Skatteetatens kapasitet ble for øvrig brukt som begrunnelse for å ikke gjøre ytterligere endringer i kompensasjonsordningen, herunder å la flere faste kostnader inngå i ordningen.

Nedtrapping

Kompensasjonsordningen trappes gradvis ned ved å redusere kompensasjonsgraden for juni og juli til 70 prosent og til 50 prosent for august.

Tilsvarende vil maksimalt støttebeløp per foretak per måned bli redusert fra 80 millioner kroner for mars, april og mai til 70 millioner for juni og juli, og ytterligere ned til 50 millioner kroner for august. 

Ny veiledning for bekreftelse fra regnskapsfører og revisor

Skattedirektoratet har publisert ny veileder knyttet til bekreftelse fra regnskapsfører og revisor. Se mer informasjon om dette her