Søknadsfristen for støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer forlenges

Regjeringen forlenger søknadsfristen til 20. mai, og viderefører ordningen for 2021.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Første utlysningsperiode for den midlertidige støtteordningen hadde søknadsfrist 1. februar 2021 for perioden 5. mars til 31. desember 2020. Fristen utvides nå til 20. mai, slik at flere skal få anledning til å søke.

Søknader sendes inn på Innovasjon Norges nettsider.

Støtteordning også for 2021

Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer vil også gjelde i 2021. Ordningen er forlenget med 6 måneder til 30. juni.

I den andre runden er det gjort følgende endringer:

  • Grensen for antall personer arrangementet er planlagt for er satt ned fra 350 til 200 personer
  • Arrangementet må ha vært planlagt før 1. januar 2021
  • Nedskalering av arrangementer til under 200 personer kan ikke motta støtte
  • Søknadsfristen for den andre søknadsperioden, 1. januar til 30. juni 2021, er ikke satt

Formålet med ordningen er å gi støtte til store publikumsåpne arrangementer med nasjonal og regional verdi som ikke har kunne gjennomføre sine arrangementer grunnet smittevernregler.

Nærings- og fiskeridepartementet: Forlenger søknadsfristen for arrangementsordningen