Stor økning i nye aksjeselskap – mange velger bort revisjon

I 2012 ble det registrert 25 614 nye aksjeselskap i Foretaksregisteret, mot 16 249 nye AS i 2011. 66 % av de nye aksjeselskapene valgte ikke å ha revisjon. Tallet på nyregistrerte NUF (norskregistrerte utenlandske foretak) er halvert siden 2011.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det ble registrert over 9 000 flere aksjeselskap i fjor enn året før, en økning på bortimot 58 %. I 2012 valgte 17 031 nyregistrerte aksjeselskap ikke å ha revisor. Dette utgjør 66,5 %av de nyregistrerte AS.
Ved utgangen av året var det registrert 73 954 aksjeselskap som har valgt ikke å revidere årsregnskapene sine, mens status ved utgangen av 2011 var i underkant av 48 000.
I 2012 ble det registrert under halvparten så mange nye NUF (norskregistrerte utenlandske foretak) som i 2011.  Også det totale antallet NUF fortsetter å synke. Bestanden av NUF var ved utgangen av året 14 570, mens det tilsvarende tallet for 2011 var 17 184.

Kilde: Brønnøysundregistrene, pressemelding 3.1.2013