Store publikumsarrangementer kan søke om koronatilskudd

Regjeringen har etablert en tilskuddsordning for dem som har måtte avlyse eller nedskalere som følge av pandemien.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Tilskuddsordningen er rettet mot publikumsåpne arrangementer som skulle vært arrangert mellom 5. mars og 31. desember 2020 med et ventet besøkstall på minst 350 personer og som er av regional eller nasjonal verdi, som for eksempel messer, matfestivaler, utdanningsfestivaler, bilfestivaler, kongresser og lignende.

Støttebeløpet settes til maksimalt 60 prosent av faktisk underskudd som følge av det avlyste arrangementet. Støtten utbetales som et tilskudd, der 20 prosent av tilskuddet er betinget av at det avholdes tilsvarende arrangement i fremtiden.

Søknadsfrist til Innovasjon Norge er 20. mai 2021.

Mer om kriteriene for å søke og søknadskjema hos Innovasjon Norge.

Ordningen er ikke rettighetsbasert, men søknadsbasert og har ikke klageadgang.