Tidvis lange saksbehandlingstider hos Brønnøysundregistrene

Høyt saksvolum har gitt tidvis lange saksbehandlingstider hos Brønnøysundregistrene denne høsten. Være ute i god tid med meldinger som skal registreres før årsskiftet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistrene har i høst tidvis vært lengre enn normalt. Dette har også fremgått av Brønnøysundregistrenes egen løpende oversikt: https://www.brreg.no/bedrift/saksbehandlingstid/ 

Per fredag 15. november kl. 10:00 opplyses det om følgende saksbehandlingstider for elektronisk innsendte meldinger (meldinger innsendt på papirskjema innebærer normalt ytterligere saksbehandlingstid):

  • Aksjeselskap: 13 arbeidsdager
  • Enkeltpersonforetak: 10 arbeidsdager
  • Lag og foreninger: 13 arbeidsdager
  • Øvrige organisasjonsformer: 16 arbeidsdager
  • Tinglysing: 4 arbeidsdager
  • Årsregnskap: 1 arbeidsdag

Økt volum

Regnskap Norge har rettet en henvendelse til Brønnøysundregistrene med spørsmål om årsaken til unormalt lang saksbehandlingstid, samt forventet saksbehandlingstid fremover.

I svaret fra Brønnøysundregistrene opplyses det at antallet mottatte meldinger til Foretaksregisteret hittil i år har økt med 3,2 % sammenlignet med fjoråret. Med økt volum ser de hele tiden etter muligheter for forenkling av saksbehandlingen for å sikre en effektiv drift. Samtidig har de nå erkjent at de har gjennomført de forenklingene som det er mulig å gjennomføre i dagens saksbehandlingssystem og med dagens regelverk.

Innenfor gjeldende budsjettrammer er det iverksatt ulike ekstraordinære tiltak, så som bruk av overtid og inntak av flere midlertidige ansatte. Dette har til nå gitt effekter på saksbehandlingstidens lengde. Frem mot begynnelsen av desember forventer Foretaksregisteret at saksbehandlingstiden vil reduseres før det topper seg mot jul med gjennomføringsmeldinger knyttet til fisjon, fusjon, kapitalnedsetting eller avvikling. I siste halvdel av desember styres saksbehandlingen som vanlig slik at de meldinger som er tilknyttet andre del av disse 2-trinnsmeldingene blir prioritert.  

Registrering av saker før nyttår

Foretaksregisteret har tidligere i høst kunngjort at følgende elektroniske meldinger bør være innsendt innen 12. desember (evt. papirskjema innen 30. november):

  • Andre del av 2-trinnsmeldinger for fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse og avvikling (gjennomføringsmeldingen),
  • Øvrige meldinger (f.eks. nystiftelse, kapitalforhøyelse, vedtektsendringer, mv.)

Meldinger innkommet etter disse datoene kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2019. Foretaksregisteret bekrefter at innholdet i denne kunngjøringen fortsatt gjelder, men det er uansett lurt å være ute i god tid.