Uendret forsinkelsesrente inn i 2017

Forsinkelsesrenten for første halvår 2017 blir liggende på 8,5 prosent.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 8 prosentpoeng. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs direktiv om forsinket betaling.

Etter lovendringen som trådte i kraft 16. mars 2013, blir det også fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader hvert halvår. Departementet har etter tilrådning fra Norges Bank fastsatt satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader omregnet i norske kroner til 360 kroner, noe som er ned 10 kroner.

Les mer hos Finansdepartementet. Her finner du også en kalkulator for forsinkelsesrenten.