Uendret forsinkelsesrente i første halvår 2018

Forsinkelsesrenten blir liggende på 8,5 prosent. Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader økes til 380 kroner.

Del

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 8 prosentpoeng. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs direktiv om forsinket betaling.

Etter lovendringen som trådte i kraft 16. mars 2013, blir det også fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader hvert halvår. Departementet har etter tilrådning fra Norges Bank fastsatt satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader omregnet i norske kroner til 380 kroner, noe som er opp 10 kroner.

Les mer hos Finansdepartementet. Her finner du også en kalkulator for forsinkelsesrenten.

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs