Utvalg skal vurdere om mindre stiftelser skal ha regnskaps- og revisjonsplikt

Et nytt utvalg skal gå gjennom stiftelsesloven. Målet er at reglene skal være tilpasset dagens stiftelser

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

De siste årene har vi fått flere store og færre små stiftelser. Antallet stiftelser med en kapital på over én milliard kroner har økt. I tillegg har vi fått flere næringsdrivende stiftelser. Norske stiftelser har om lag 35 000 ansatte.

Utvalget skal blant annet vurdere: 

  • Regelen om at styret skal forvalte stiftelsens kapital på en forsvarlig måte.
  • Om mindre stiftelser skal ha regnskaps- og revisjonsplikt.
  • Om andre enn styret i større stiftelser kan dele ut penger.
  • Om reglene om endring og avvikling av stiftelser er hensiktsmessige.

Ekspertutvalget skal ledes av partner Gudmund Knudsen i advokatfirmaet BA-HR.I tillegg består utvalget av:

  • Stipendiat Inger Julie Aasland ved Handelshøyskolen BI.
  • Professor Aksel Mjøs ved Norges Handelshøyskole.
  • Spesialrådgiver Celie Tveit i Bergens forskningsstiftelse.

 Les mandatet her.

Les pressemelding fra Næringsdepartementet her.