Viktige regelendringer fra 1. juli 2018

Finansdepartementet har publisert en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2018.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementet lister opp følgende som viktige regelendringer fra 1. juli 2018:

  • Ny boliglånsforskrift som viderefører de generelle kravene, bankenes fleksibilitetskvote og de særskilte kravene for Oslo frem til 31. desember 2019. 
  • Forsinkelsesrenten for annet halvår 2018 er satt til 8,50 % og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader til kr. 380, se egen nyhet her.
  • Fritak for engangsavgift og fradragsrett for merverdiavgift for anskaffelser, drift og vedlikehold av snøscootere og terrenggående motorsykler (ATVer) som brukes i reindriftsnæringen.
  • Differensiert vektfradrag i engangsavgiften for ladbare hybridbiler etter elektrisk rekkevidde.
  • Overføring av enkelte oppgaver fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

Les mer her.