Viktige regelendringer fra 1. juli 2018

Finansdepartementet har publisert en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2018.

Del

Finansdepartementet lister opp følgende som viktige regelendringer fra 1. juli 2018:

  • Ny boliglånsforskrift som viderefører de generelle kravene, bankenes fleksibilitetskvote og de særskilte kravene for Oslo frem til 31. desember 2019. 
  • Forsinkelsesrenten for annet halvår 2018 er satt til 8,50 % og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader til kr. 380, se egen nyhet her.
  • Fritak for engangsavgift og fradragsrett for merverdiavgift for anskaffelser, drift og vedlikehold av snøscootere og terrenggående motorsykler (ATVer) som brukes i reindriftsnæringen.
  • Differensiert vektfradrag i engangsavgiften for ladbare hybridbiler etter elektrisk rekkevidde.
  • Overføring av enkelte oppgaver fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

Les mer her.