Vil forhindre unødvendige konkurser

Regjeringen foreslår å endre reglene for gjeldsforhandling, for å hjelpe levedyktige bedrifter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det åpnes i dag svært få gjeldsforhandlinger fordi reglene er lite egnet til å gjennomføre en vellykket rekonstruksjon av virksomheten. Regjeringen foreslår en midlertidig lov som vil erstatte konkurslovens regler på dette området. Den nye loven gir regler om det som kalles rekonstruksjonsforhandlinger. Dette skal sikre mer effektive gjeldsforhandlingsregler, og dermed bli mer interessante å ta i bruk. 

I sin pressemelding om saken sier Justisdepartementet at stort problem i dag er at det ved åpning av gjeldsforhandling er for lite midler igjen til å få til en løsning for virksomheten. Dette skyldes blant annet at gjeldsforhandling åpnes for sent.

Et viktig mål er å gi den utsatte bedriften flere virkemidler i forhandlinger med kreditorene enn det man har i dagens lov:

  • Forhandlinger om rekonstruksjon vil kunne innledes tidligere enn i dag, mens skyldneren fortsatt har midler igjen. I dag kan gjeldsforhandling først begjæres når skyldneren ikke kan oppfylle forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller.
  • Det vil bli lettere å vedta en rekonstruksjonsplan.
  • Det gis større adgang til helt eller delvis salg av virksomheten og omgjøring av gjeld til aksjekapital.
  • Det åpnes for å kunne gjøre midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift.
  • Det åpnes for å få pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere.
  • Skyldnerens beskyttelse styrkes mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling.

Departementet kommer med en midlertidig lov i første omgang, men det varsles samtidig at dette kan utvikles til å bli permanente lovendringer.