Det starter med ledelse

I studier av svært vellykkede organisasjoner finner man at ledelsen kanskje er det eneste fellestrekket på suksess. Dette er mennesker som evner å ha en klar visjon som organisasjonen enes om, og som den enkelte medarbeider kan og vil identifisere seg med. Dyktige ledere er gode til å sette mål og få medarbeiderne sine med seg. De får medarbeidere til å være lojale, og til å prestere mye bedre enn hva de normalt ville gjort under manglende ledelse forteller Morten Nilsen i Leading Edge.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Når vi snakker om å prestere bedre er det lett å tenke at man skal jobbe hardere. Vår erfaring er at dyktige ledere får ut mer av potensialet til sine medarbeidere uten at de jobber hardere, snarere tvert om... de jobber smartere og de har det bedre på jobb nettopp fordi de opplever mestringsevne og utvikling.

Regnskapsførere ut av boksen
For mange er regnskap «enkelt» å forholde seg til. Det er fastsatte lover og bestemmelser, og i mange tilfeller en «fasit» på hvordan arbeidet skal utføres. Når man skal jobbe med ledelse, finnes det få eller ingen fasiter. Det kan medføre at enkelte synes det er vanskelig fordi man er vant til å tenke innenfor bestemte rammer. I tillegg er det nok slik at mange regnskapsførere har havnet i en lederstilling selv om de har ingen - eller svært begrenset lederutdanning og ledertrening. Med økt fokus på ledelse og
såkalte «soft skills», ligger det store utviklingsmuligheter for byråene.

Fixed versus growth mindset
Et viktig prinsipp innenfor utvikling av mennesker er hvordan vi roser og belønner. De fleste av oss er oppvokst med å få ros for gode resultater. Det vil i følge
Carol Dweck forsterke et fixed mindset. De som har et fixed mindset liker ikke utfordringer, takler tilbakemeldinger dårlig, og ser ikke verdien av hardt arbeid. Hos personer med fixed mindset tror de det er forutbestemt om man er flink eller ikke.

Dersom du som leder er flink til å fokusere på prosessene som førte frem til resultatet, vil du utvikle et growth mindset hos medarbeiderne. Personer med et growth mindset henter inspirasjon fra andre som oppnår gode resultater, er nysgjerrige og liker tilbakemeldinger fordi det gjør dem enda bedre. De liker utfordringer og ser ikke på uønskede hendelser som feil, men heller som god læring.

Ordene du faktisk sier betyr bare 7 prosent
Kommunikasjon er svært utfordrende. Når man i tillegg hører at de faktiske ordene du sier, kun teller ca 7% av hvordan et budskapet oppfattes! Hva skal man da gjøre for å bli forstått på den måten du ønsker å bli forstått? Ved enkle metoder og teknikker kan man bli mer bevisst på hva som gjør at noen oppleves som tydelige og trygge i sin kommunikasjon.

Det optimale lederskap
Gjennom studier er det blant annet funnet frem til visse lederadferdstrekk som man mener er svært hensiktsmessig for å utvikle høypresterende organisasjoner. Disse er at man er målbevisst, oppfølgende, stimulerer til samarbeid, stimulerer til selvstendig utvikling og støtter mestringstro. 

Du kan trene deg til å bli en dyktig leder
For å utvikle deg til å bli en dyktig leder tror jeg det er nødvendig å bli mer bevisst på dine egne verdier og din identitet. På den måten blir du også tryggere på deg selv, og andre vil oppfatte deg som mer troverdig.

Det er ingen som er den fødte leder, det betyr at du kan bli en god leder. Det ligger imidlertid noen forutsetninger til grunn for at det faktisk skal skje. Det er svært viktig at du har lyst til å utvikle deg som leder, og at du tilegner deg nødvendige kunnskaper og ferdigheter. Når du har begynt å lære deg dette, vil du like det bedre og bedre.