En ny revolusjon?

Den fjerde industrielle revolusjonen drives frem av det siste innen digital teknologi. Den vil påvirke bedrifter i et stadig raskere tempo og utfordre forretningsmodeller, endre konkurransesituasjonen, samt måten vi lever og jobber på.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Her er et utdrag av artikkelen «Økosystemet av «Co-creative» mennesker i den fjerde industrielle revolusjons tid», forfattet av rådgivingsselskapet Growthitude AS, om innovasjon og endringsledelse. Du kan lese artikkelen i sin helhet ved å klikke på lenken.

Flere ledende teknologiske selskaper danner det mange kaller «det nye paradigmeskiftet» innen produksjon. Et skifte som bringer med seg en bølge av disrupsjoner og fordeler inn i den industrielle verden: «Industrial Internet of Things».

Massivt og mektig 

Med dagens tilpasningshastigheter forventer den teknologiske giganten Cisco at ved slutten av dette tiåret vil tre av fire selskaper være full-digitalisert.

Samme gamle, men nytt — og i stor fart

Til tross for at mange av disse disruptive teknologiene er helt nye, fokuserer de likevel på de samme gamle selskapsambisjonene: Å redusere tiden det tar å få et produkt på markedet, øke produktiviteten, forbedre markedsføringstaktikken for å øke salget, optimalisere verdikjeden, oppnå kostnadseffektivitet, forbedre produktet, osv.

Imidlertid er en mer radikal endring i hvordan samarbeidet fungerer på gang. Nye forretningsmodeller blir redesignet, etter hvert som teknologi — spesielt programvare — blir rimeligere og enklere å integrere i produkter, prosesser og tjenester vi bruker hver dag.

Raske og svært konkurransedyktige aktører forstår dette godt og tar nå programvare-ingeniører og kreative designere med på møter der mennesker fra hele bedriftsspekteret er til stede; sammen med fortidens usannsynlige interessenter, som staten og konkurrenter.

Hierarkier og siloer brytes ned og åpner opp for flate plattformer for «co-creation». En innovativ arbeidsform som samler ressurser for å samarbeide om alt fra tidlige tanker og designfaser, hele veien til prototype-utvikling og lansering. Personer fra ulike ledd blir ført sammen fra avdelinger så forskjellige som internkontroll, strategi, økonomi, markedsføring, IT-sikkerhet og virksomhetsutvikling. Målet er klart: økonomisk og smidig samhandling for å forbedre resultatet og effektiviteten.

Renovasjon vs innovasjon

Det er godt dokumentert at effekten av rask teknologisk endring merkes av små og store bedrifter — tidligere industrigiganter som Nokia og Kodak med sine enorme globale verdikjeder er eksempler på nettopp det.

I disse dager kjenner nesten alle til historiene til de såkalte fem «enhjørningene»: Facebook, Airbnb, Uber, Amazon og Alibaba, og hvordan de snudde sine egne industrier og andres, opp-ned ved hjelp av disruptiv innovasjon.

Strategiendring er helt avgjørende for at selskaper som lider av disrupsjon skal overleve. Nedbemanning, omstilling, fusjoner, oppkjøp og nedleggelse av en produktlinje eller forretningsenhet, er vanlige samtaler i bedriftsstyrer og aksjonærmøter.

Taktisk renovasjon fører til trinnvise — og ofte gradvise — forbedringer av hvordan ting gjøres i organisasjonen. Produkter med høyere kvalitet, mer effektive prosesser, rimeligere innkjøp, forbedrede kundeopplevelser og så videre.

Strategisk innovasjon, derimot, utfordrer status quo og en inngrodd bedriftskultur ved å stille spørsmålet hvorfor, for å kvitte seg med gamle tenkemåter og ønske nye ideer velkommen uten å miste sunn forretningsfornuft.

Strategisk innovasjon vil blomstre i miljøer der folk kan finne de nødvendige betingelsene for å inspirere, motivere og overbevise seg selv til å ta aktivt del i å skape nye ideer.

Et økosystem av mennesker

De fire kvalitetene innovativ, menneskelig, symbiotisk og effektiv danner grunnlaget som et «co-creative» økosystem av mennesker kan bygges på.

Økosystemet av «co-creative» mennesker kan derfor skapes som en plattform ment for å utnytte det kreative potensiale og tjenestepotensialet i en organisasjons biologiske mangfold — dens mennesker, relasjoner og ressurser — for å øke systemets verdi.

Den såkalte «Fjerde industrielle revolusjon» samt de små og store endringene som forårsakes av den tilfeldige dannelsen av det «Massive Internet of Things» har bare så vidt startet.