Regnskap Norge tar et krafttak for medlemmene

For at medlemmene skal kunne møte de nye kundebehovene tester vi et konsept som skal hjelpe regnskapsbedriftene.

Del
Pilotdeltakere fra Vingman i full konsentrasjon.

Regnskapsbransjen er i stadig utvikling. Kundene er mer opptatt av den verdien og innsikten regnskapet gir som styringsgrunnlag, og setter pris på regnskapsføreren som sin nærmeste hjelper og partner. 

Hensikten med pilotprosjektet vi nå jobber med er at Regnskap Norge skal få best mulig grunnlag til å gi medlemmene riktige verktøy og metoder for å møte de nye kundebehovene og innfri forventningene. 

Kundene forventer mer

Regnskapsbedriftene opplever å bli utfordret av kundene på tjenesteleveranser. Kundene forventer både bredere og dypere kompetanse hos regnskapspartneren for å få løst sine daglige utfordringer innen økonomi og administrasjon. For å kunne levere etter kundens behov må regnskapsbransjen arbeide mer systematisk med bedriftskulturen, slik at bedriftene kan drives godt fremover – i tråd med kundeforventningene.

Pilotprosjekt

For å kunne hjelpe medlemsbedrifter som trenger råd og veiledning i egen forretningsutvikling tester Regnskap Norge ut et forretningsutviklingskonsept som omhandler følgende utviklingsområder:

  • Strategi og tjenesteutvikling
  • Ledelse og medarbeiderskap
  • Relasjonsbygging, markedsføring og salg
  • Prosesser og teknologi 

Tre pilotbedrifter er valgt ut til å delta i prosjektet:

  • Fokus Regnskap AS i Fosnavåg
  • Vingman AS i Drammen
  • Adacc Regnskap AS i Oslo.

Prosessen 

Hver av bedriftene skal gjennom 12 dager med coaching. Hvert av utviklingsområdene har tre heldagssamlinger.

Innen hvert område har vi engasjert dyktige leverandører, blant andre Bekk Consulting innen strategi og tjenesteutvikling, som baserer arbeidet på sine erfaringer med strategien til Regnskap Norge, Leading Edge innen ledelse og InZight innen relasjonsbygging.   

Regnskapsbedriftene er godt i gang med de første samlingene!

Det er tydelig at tiltaket dekker et behov 

Vi opplever stort engasjement og entusiasme hos deltakerne. Mange er spente og har klare forventninger. Til tross for perioden av året vi er inne i, er det fantastisk å se hvordan deltakerne engasjerer seg i bedriftens utvikling. Det er tydelig at dette tiltaket treffer et behov! Mange medarbeidere setter også stor pris på å få delta sammen med ledelsen. 

Pilotprosjektet blir grundig evaluert – både underveis og til slutt. Hensikten er å lande verktøy og metoder for forretningsutvikling som medlemsbedriftene kan bruke i sine interne prosesser.

Tilbakemeldinger fra deltakerne 

Dette er noen av tilbakemeldingene vi har fått fra deltakerne og ledere i byråene så langt:

Jeg er veldig positiv til endringene som må gjøres. Jeg ser på det som en nødvendighet for at arbeidsplassen min skal eksistere, være attraktiv og interessant også i fremtiden.

– Jeg er veldig optimistisk. Setter stor pris på å jobbe i et firma som ønsker å være framtidsrettet, og er overbevist om at vi har evne til å gjøre de tiltakene som er nødvendig.

– De som ledet var flinke til å holde oss fokuserte gjennom hele dagen. Det kom frem mange nye tanker og ideer, som blir spennende å jobbe videre med fremover. For meg var det spesielt positivt å jobbe i grupper, for så å dele det vi hadde kommet frem til med andre.

– Jeg er i større grad optimist etter denne første samlingen. 

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs