Slik får vi sving på den sirkulære økonomien i Norge

I 2018 bidro Regnskap Norge til å sparke i gang omleggingen til en sirkulær økonomi, og på tampen av året ble det tydelig at vi har blitt hørt. Som bransjeorganisasjon har vi brukt vår stemme til å påvirke myndighetene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Christine Lundberg Larsen legger frem Regnskap Norge sine konkrete forslag på høring i Energi- og miljøkomiteen 23. oktober 2018.

I desember var Regnskap Norge en av nøkkelaktørene under Venstres minihøring om sirkulærøkonomi på Stortinget. Her ble vi invitert til å komme med konkrete tiltak og innspill til en nasjonal strategi for sirkulær økonomi i Norge, som regjeringen vil jobbe med fremover.

Etter høringen ble det stemt over hvilke tiltak som vil få fart på den sirkulære økonomien. Regnskap Norge er særdeles fornøyd med at våre forslag preget topplisten. Les om resultatet av minihøringen og de prioriterte tiltakene her.

Å jobbe med myndighets- og påvirkningsarbeid er tidkrevende og langsiktig arbeid. Da er det ekstra givende når man får gjennomslag!

Et skifte står på trappene

Tidlig i 2018 begynte Regnskap Norge å engasjere seg i sirkulærøkonomi. Det ble fort tydelig at skiftet til en sirkulær økonomi er i anmarsj, og like fullt nødvendig som lønnsomt. Med rollen regnskapsbransjen har i næringslivet, har det vært naturlig å gå i bresjen for dette skiftet.

I kjølvannet av Venstres høring, er det oppløftende å høre Ketil Kjenseth, leder av Stortingets energi- og miljøkomité, love at Venstre vil fortsette å synliggjøre og aktualisere tematikken på Stortinget.

Skiftet til en sirkulær økonomi skjer når myndigheter, næringsliv, akademia og forbrukere jobber sammen. I løpet av fjoråret har Regnskap Norge deltatt på flere høringer på Stortinget. Vi har konsekvent lagt frem tre tiltak som vi mener vil sparke i gang omleggingen:

  1. Å opprette et samarbeid mellom Miljødepartementet og Næringsdepartementet
  2. Å invitere næringslivsorganisasjonene til å bidra i utformingen av regelverk og rapporteringsmåter
  3. Å utvikle en nasjonal strategi som har de operasjonelle grepene på plass for integrering av sirkulærøkonomi i næringslivet

Næringslivets nærmeste rådgivere

Som næringslivets nærmeste rådgivere, har regnskapsførerne en viktig rolle når vi går fra en lineær til en sirkulær modell. Bransjen kan veilede og orientere SMB-markedet om mulighetene og kravene som følger omstillingen til sirkulærøkonomi.

Regnskapsføreren har en oversetter- og forvalterrolle, og kan hjelpe norske virksomheter med fortsatt lønnsomhet og vekst – også i sirkulærøkonomien.

Dette er sirkulærøkonomi

I en sirkulær økonomi beveger vi oss bort fra en «produser, bruk og kast»-økonomi til en «produser, bruk og gjenvinn»-modell. Målet er å minimere mengden avfall, og å endre verdien og definisjonen av det vi i dag kaller avfall. I sirkulærøkonomien blir «avfallet» en del av verdikjeden fordi produktene designes for gjenbruk.

I dag er kun 9.1 % av den globale økonomien sirkulær – til tross for at globale konsulentmiljøer spår et oppsving i verdensøkonomien ved omstillingen til en sirkulær økonomi.

Ønsker du å lære mer om sirkulærøkonomi og hvordan omstillingen påvirker regnskapet, investerings- og finansieringsmodeller? Meld deg på frokostmøtet «Invester i lønnsom vekst – slik regner du hjem sirkulærøkonomien» 16. januar i Oslo.